Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μακροπούλου 93
ΛΑΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
αρ. πρωτ. 210 / 16-3-2016

Την Κυριακή 17 Απρίλη 2016 και ώρα 09:30 πμ θα πραγματοποιηθεί στον Αλμυρό στην αίθουσα του Σ.Ο. Αλμυρού, έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας – Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Κυριακή 17/4/2016 στις 11:30 πμ και στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι:
1.Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ.
2.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
3.Υποχρεώσεις των σωματείων μελών της Ένωσης.
4. Οικονομικές υποχρεώσεις σωματείων.

Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας
Π. Στασινός                              Γ. Βαϊοπούλου

Έκτακτη γενική συνέλευση, Αγριά-Μάρτιος 2015

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μακροπούλου 93
ΛΑΜΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
( άρθρο 7.3.1. καταστατικού )

Θέμα : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αρ. Πρ. 186/ 2-3-2015
Αγαπητά μέλη,
Την Πέμπτη 26/3/2015 και ώρα 10:30 πμ θα πραγματοποιηθεί στην ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και σε τόπο που θα ανακοινωθεί με νεώτερη πρόσκληση, η έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας – Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ.
  2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
  3. Οι σχέσεις της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. με τα σωματεία μέλη της και με την Ε.Σ.Ο.
  4. Σεμινάρια σκακιού σε εκπαιδευτικούς – απονομή πτυχίου προπονητή σκακιού «Πρώτου βαθμού».
  5. Οικονομικές υποχρεώσεις σωματείων και οδοιπορικά σωματείων
  6. Προτάσεις μελών.Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τα σωματεία-μέλη της Ένωσης. Όποιο σωματείο- μέλος επιθυμεί να καταθέσει γραπτές απόψεις – προτάσεις προς επεξεργασία σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τις καταθέσει στην γραμματεία της Ένωσης στο e-mail: esskechess@gmail.com .

Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας
Π. Στασινός                                Γ. Βαϊοπούλου